Չինչինի միջնակարգ դպրոց

Մրցույթներ

Մայիսի 12th, 2018

Մայիսի 5-ին Չինչինի միջնակարգ դպրոցի թիմը մասնակցել է ՀՕՖ-ի աջակցությամբ կազմակերպված Մարդիգյան մրցաշարին:Տարածաշրջանի 23 կրթօջախների թիմային պայքարում դպրոցը ցուցաբերել է լավագույն արդյունք: Մեր մարզիկները 7 մարզաձևերից 2-ում գրավել են 3-րդ հորիզոնականները, մեկում՝ չորրորդ: Շնորհակալություն մեր աշակերտներին դպրոցի պատիվն ու անունը միշտ բարձր պահելու համար:

Հունվարի 16th, 2018


,,Իմ տնային գրադարանը,, շարադրության մրցույթին ակտիվ մասնակիցելու համար դիպլոմ է ստացել 8-րդ դասարանի աշակերտ Էրիկ Գաբրիելյանը:
Ղեկավար` Արուս Մայիլյան

Հայտարարություն

Հունվարի 19th, 2016

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի <<Չինչինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի դասվարի, հայոց լեզվի և գրականության (7 դասաժամ), քիմիայի (9), կենսաբանության (6), երաժշտության (1,5), տեխնոլոգիայի (1,5-ական, տղաների և աղջիկների խմբեր), բնագիտության (4) ուսուցչի թափուր տեղի համար: Դասարանները երկհամակազմ են: Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է՝ ըստ դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով`գրավոր և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կլողմից հաստատված հարցաշարերի: Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում`նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1),

2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,

3,Անձնագրի պատճեն,

4,Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),

5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հաստատող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),

6. Մեկ լուսանկար`3X4 չափի,

7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրնակների հետ: Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև փետրվարի 10-ը ներառյալ, ամեն օր՝ 10:00-15:00,  բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: Մրցույթը տեղի կունենա փետրվարի 12-ին ժամը 12:00-ին, Տավուշի մարզիօ Չինչինի միջնակարգ դպրոցում: Տեղեկությունների համար զանգահարել 093)79-55-32 հեռախոսահամարով: